Her kan du læse mere om vores retningslinjer vedrørende cookie- og privatlivspolitik

Aamanns (herefter ”Aamanns” eller ”vi”) tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget seriøst, og det er derfor vigtigt for os at tydeliggøre, hvorledes vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Denne privatlivspolitik vedrører den indsamling samt behandling af personlige oplysninger der sker af Aamanns som dataansvarlig, når du gør brug af vores tjenester og services, herunder på vores hjemmeside.

I politikken forklares det hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem samt hvordan vi behandler dem. Derudover kan du læse om dine rettigheder i forhold til behandling af dine personlige oplysninger og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

Aamanns bruger, eller deler, ikke dine oplysninger med andre end som beskrevet i denne politik. Personlige oplysninger anvendes kun med formålet at levere og forbedre vores tjenester. Ved køb hos Aamanns og ved modtagelse af vores nyhedsbreve, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med nedenstående politik.

Ved køb af varer hos Aamanns samt brug af vores tjenester, herunder vores hjemmeside, bedes du afgive visse personlige oplysninger, der er relevante for Aamanns i forbindelse med levering samt for muligheden for kontakt til dig. Disse oplysninger kan være, men er ikke begrænset til, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du informeres altid inden vi indsamler dine oplysninger.

Bemærk at disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan levere vores produkter. Hvis du vælger ikke at angive de pågældende oplysninger, kan du muligvis ikke benytte dig af den ønskede service hos os.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart uden samtykke, medmindre vi er forpligtet til dette i henhold til loven. Aamanns forbeholder sig dog retten til at videregive nødvendige personoplysninger til tredjepartsvirksomheder som databehandlere til afvikling og sikring af levering af vores tjenester. Herunder kan blandt andet nævnes transportvirksomheder, hjemmesideudbydere samt ved samarbejde med eksterne betalingsfacilitatorer, som modtager betaling på vegne af os, herunder f.eks. banker, Mobilepay og Nets/Teller.

Databehandlere vil kun have tilgang til personlige oplysninger for at kunne udføre opgaver på vores vegne og databehandlerne er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. Vi er ved at indhente databehandleraftale med alle eksterne samarbejdspartnere, som sikrer dine personlige oplysninger.

Aamanns forbeholder sig retten til at anvende alle indsamlede data til statistiske formål. Såfremt data anvendes til dette, sikrer Aamanns, at data anonymiseres og at dataene dermed ikke længere er identificerbare (personhenførbare) og dermed ikke kan anses som personlige oplysninger.

Dine data opbevares i vores systemer i 5 år, hvorefter de slettes.

Hvis du ønsker at oprette en bruger på vores hjemmeside, beder vi om samtykke til at indsamle, behandle og lagre visse personoplysninger. Disse oplysninger kan være, men er ikke begrænset til, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du informeres altid inden vi indsamler dine oplysninger. Oplysningerne lagres for at optimere vores ydelser, herunder så du hurtigst muligt kan oprette ordrer og så vi hurtigst muligt kan ekspedere din ordre. Derudover anvendes oplysninger til statistiske formål.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand uden samtykke, medmindre vi er forpligtet til dette i henhold til loven. Aamanns forbeholder sig dog retten til at videregive personoplysninger til tredjepartsvirksomheder som databehandlere til sikring af levering af vores tjenester. Databehandlere vil kun have tilgang til personlige oplysninger for at kunne udføre opgaver på vores vegne og databehandlerne er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. Vi har indhentet databehandleraftale med alle eksterne samarbejdspartnere, som sikrer dine personlige oplysninger.

Aamanns tager i nogle tilfælde billeder og videoer på vores forskellige adresser samt i forbindelse med arrangementer. Du kan derfor indgå på billeder og i videoer, hvis du opholder dig ved vores særlige arrangementer, men tages der billeder eller video på nogle af vores adresser, vil du altid blive bedt om samtykke til brug af billederne og videoerne i form af et særskilt dokument.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mailadresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end udsending af vores nyhedsbreve. Aamanns anvender tredjepart mailsystemet ”Mailchimp”, som databehandler til fremsendelse af vores nyhedsbreve. Pågældende tredjepart har kun tilgang til personlige oplysninger til udførelse af opgaven på vores vegne og er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. Vi er ved at indhente databehandleraftale med alle eksterne samarbejdspartnere, som sikrer dine personlige oplysninger.

Derudover videregives oplysningerne ikke til tredjepart, medmindre Aamanns er forpligtet til det i henhold til loven.

Vi behandler dine persondata i forbindelse med udsending af nyhedsbreve, indtil du aktivt tilbagetrækker dit samtykke til at modtage nyhedsbrevene.

Vi er hos Aamanns ved at implementere op optimere tekniske og organisatoriske tiltag, for at sikre at vores sikkerhedsniveau er tilstrækkeligt. Dine oplysninger gemmes på sikrede computere med begrænset adgang og vi kontrollerer løbende vores tiltag, for at sikre at vores behandling af personoplysninger til stadighed håndteres forsvarligt og efter gældende lovgivning.

Sikkerheden af dine personoplysninger er af stor vigtighed for os, men vi skal dog gøre opmærksom på, at ingen metode til transmission via internettet samt dataoverførsel via internettet er 100% sikkert. Der kan være risiko for, at udefrakommende uretmæssigt tiltvinger sig adgang til de data der sendes og opbevares elektronisk. Vi bestræber os på, at beskytte dine personlige oplysninger i så høj grad som muligt, men vi kan ikke garantere absolut sikkerhed af dine data.

Medmindre andet er anført, slettes gemte personoplysninger løbende, når formålet de blev indsamlet til, afsluttes.

Hvis du vælger at deltage i en brugerundersøgelse fra Aamanns, beder vi om dit samtykke til behandling af visse personlige oplysninger, der er relevante for Aamanns i forbindelse med brugerundersøgelsen. Du informeres altid inden vi indsamler dine oplysninger.

Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og anonymiseres altid efter analyse af den konkrete undersøgelse. Nogle gange kan Aamanns anvende tredjeparter som databehandlere i forbindelse med indsamling af oplysninger ved brugerundersøgelser. Databehandlere vil kun have tilgang til personlige oplysninger til at kunne udføre opgaver på vores vegne og databehandlerne er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. Vi har indhentet databehandleraftale med alle eksterne samarbejdspartnere, som sikrer dine personlige oplysninger.

Grundet ændringer i lovgivningen, teknisk udvikling, udvikling af funktioner mv., kan det blive nødvendigt at ændre vores behandling af personoplysninger. Aamanns forbeholder sig derfor retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Foretager vi ændringer, rettes datoen for sidste opdatering øverst på denne side. Gælder det væsentlige ændringer, vil vi give dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Vi opfordrer dig til, at gennemgå denne privatlivspolitik jævnligt for at være opdateret på eventuelle ændringer. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 80 52 00 eller info@aamanns.dk.

Aamanns er til alle tider forpligtet til at oplyse dig om dine personlige oplysninger, som vi har lagret, hvis du retter henvendelse til os. Skulle de lagrede data være ukorrekte, har du ret til at få dem rettet til. Ligeledes har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi altid stoppe behandlingen af dine oplysninger, medmindre det er nødvendigt at beholde dem for at besvare en henvendelse fra dig eller, hvis vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen i henhold til loven.
Trækker du samtykket tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte dig af de services vi tilbyder.
Trækker du dit samtykke tilbage, vil det ikke berøre lovligheden af behandlingen der blev foretaget, før tilbagekaldelsen.

For alle henvendelser vedrørende behandling af dine personlige oplysninger, inklusive opdateringer og generelle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Aamanns ApS
c/o Aamanns Køkken Refshalevej 163 A
1432 København K
Danmark
Cvr. nr.: 39687518

E-mail: info@aamanns.dk
Telefon: +45 20 80 52 00

Hvis du er uenig i, hvorledes vi behandler dine personoplysninger eller hvad vi behandler dem til, er du ligeledes meget velkommen til at kontakte os, og ellers kan du indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: (+45) 33 19 32 00
Fax: (+45) 33 19 32 18

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Senest opdateret 10. november 2020